การโฆษณาศิลปินผ่านอินเตอร์เน็ต
การโปรโมทหรือโฆษณาให้กับศิลปินถือเป็นเรื่องที่สำคัญในการตีตลาด

เกี่ยวกับ stuffacademicslike.org

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าศิลปินได้เกิดขึ้นใหม่มากมายโดยเฉพาะศิลปินหญิงที่มีเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นในการที่จะโปรโมทศิลปินผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพราะสื่อออนไลน์จะเป็นการตีตลาดที่ดีเยี่ยม